Logg inn Registrer deg

Hvordan koble til Stripe for kvitteringer

Med Edpay kan du sende MVA-spesifisert kvittering til kunden etter et salg via Stripe. Måten dette fungerer på er at Stripe "varsler" Edpay når det kommer et nytt salg, deretter vil Edpay hente den informasjonen som er nødvendig fra Stripe og sende kvittering til kunden.

For å koble Stripe med Edpay trenger du å fylle ut 2 felter: 

  • API Key
  • Webhook Secret 
  • Standard MVA-sats

 

API Key

API nøkkelen vil gjøre at Edpay kan hente nødvendig informasjon fra Stripe, etter at vi får beskjed om at det har kommet inn et nytt salg (via Webhook beskrevet under). 

Du lager en API nøkkel her: https://dashboard.stripe.com/apikeys 

For å kun gi tilgang til den informasjonen Edpay trenger, lager du en "restricted key". Trykk på "Create restricted key" og legg til "read permission" på disse 4 ressursene: Charges, Customers, Invoices og Subscriptions. 

Når du trykker "Create key" får du opp en API nøkkel som starter med "rk_live_". Denne kopierer du og limer inn i Edpay: 

 

Webhook secret

En Webhook vil fortelle Edpay at "nå har vi fått et nytt salg", sånn at Edpay kan hente informasjonen vi trenger for å sende faktura. 

Du legger til en Webhook her: https://dashboard.stripe.com/webhooks 

Trykk på "Add endpoint". Under "Endpoint URL" limer du inn din Webhook URL som du finner under Stripe-innstillinger i Edpay. Under "Events to listen to" velger du "charge.refunded" og "charge.succeeded".

Hvis "Version" kommer opp som et alternativ, er det viktig at du velger "Latest API version" (datoen i parentes er ikke viktig):

Da skal det til slutt se sånn her ut:

Når du har lagt til Webhooken, får du opp bildet under. Her trykker du på "reveal" under "Signing secret". Kopier denne verdien og lim den inn i Edpay under "Webhook Secret". 

 

Kontroller API versjon

Det er viktig at du sjekker hvilken API versjon Stripe bruker. Gå til "Developers", og se under "API version". Sørg for at "Default"-versjon er satt til "Latest". Hvis den ikke er det, trykker du på "Update available" her:

Har du satt opp alt riktig, skal det stå "Default" ved siden av "Latest", slik: 

Standard MVA-sats

Standard MVA-sats bestemmer hvilken MVA-sats du vil bruke, om produktet du har solgt ikke finnes blant produktene du har registrert i Edpay. Her kan du velge mellom "Ikke send kvittering", "Med MVA" eller "uten MVA".

Det betyr at hvis du kun selger produkter uten MVA, så kan du sette Standard MVA-sats til "Uten MVA", og så vil Edpay sende kvitteringer uten MVA for alle salgene dine. Og hvis du kun selger produkter med MVA, setter du Standard MVA-sats til "Med MVA (25%), og så vil Edpay sende kvitteringer med MVA for alle salgene dine. 

Hvis du selger en blanding av med og uten MVA, så kan du sette Standard MVA-sats til den satsen du bruker mest. Da må du i tillegg registrere de produktene du selger med motsatt MVA-sats. Hvis du for eksempel selger mest uten MVA, og har noen få produkter med MVA, så setter du Standard MVA-sats til "Uten MVA" og så legger du inn de produktene du har med MVA under "Produkter" og "Nytt produkt".

 

MVA-sats per produkt

Veldig bra jobba så langt! 🥳

Under hvert produkt i Edpay får du nå opp et nytt felt som heter "Kajabi offer ID":

Når Stripe sender informasjon til Edpay om et nytt salg, så oppgir Stripe ID-nummeret på offeret som ble solgt i Kajabi. Dette gjør at vi kan matche salget fra Stripe med riktig produkt i Edpay.

Du finner Kajabi offer ID ved å gå inn på et offer i Kajabi og kopiere dette tallet fra nettleseren: 

 

Hvis det er noe som er uklart, så send gjerne en mail til [email protected] 😊

Close

80% ferdig

Start prosessen i dag!

Fyll ut navn og epost under, så hjelper jeg deg med å ta i bruk Vipps.